MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ(ÜRETİCİ – SATICI)

Bu sözleşme 1.1. ve 1.2. maddelerde bilgileri yer alan Alıcı ve Satıcı arasında mesafeli satışa
ilişkin şart ve koşulların düzenlenmesi amacaıyla elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. TARAFLAR
  1.1. SATICI BİLGİLERİ
  1.1.1. Adı Soyadı / Unvanı : …
  1.1.2. TC Kimlik No / Vergi Kimlik No :
  1.1.3. Adresi :
  1.1.4. Mersis No:
  1.1.5. E – Posta :
  1.1.6. Telefon :
  1.2. ALICI BİLGİLERİ
  1.2.1. Adı Soyadı / Unvanı :
  1.2.2. TC Kimlik No / Vergi Kimlik No :
  1.2.3. Adresi :
  1.2.4. Mersis No:
  1.2.5. E – Posta :
  1.2.6. Telefon :
  1.3. KOMŞUPAZAR BİLGİLERİ / PAZARYERİ
  1.3.1. Unvan:
  1.3.2. Vergi Kimlik No:
  1.3.3. Adresi:
  1.3.4. Mersis No:
  1.3.5. E- Posta:
  1.3.6. Telefon:
  (Lütfen tarafımızla iletişime geçerken sipariş detaylarına ilişkin bilgilerinizi hazır
  bulundurunuz.)
 2. TANIM VE KISALTMALAR
  2.1. Bu sözleşmede yer alan tanım ve kısaltmalar aşağıda yer almaktadır.
  KOMŞUPAZAR: www.komsupazar.com.tr isimli internet sitesi ve mobil uygulaması için
  anılacaktır.

SATICI: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal
sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden Üyelik sözleşmesi kapsamında
KOMŞUPAZAR’ a üye olan ve KOMŞUPAZAR vasıtasıyla ile üretmiş olduğu ürünleri
satışa sunan yukarda bilgileri yer alan gerçek / tüzel kişiyi ifade eder.
ALICI: KOMŞUPAZAR üzerinde yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri sonucunda satışa
arz edilen ürünleri satın alan gerçek / tüzel kişiyi ifade eder.
ÜRETİCİ: Üyelik sözleşmesi kapsamında KOMŞUPAZAR’ a üye olan ve KOMŞUPAZAR
vasıtasıyla ile üretmiş olduğu ürünleri satışa sunan gerçek / tüzel kişiyi ifade eder.

TİCARET BAKANLIĞI: Ticaret Bakanlığını ifade eder.
BAKANLIK: Tarım ve Orman Bakanlığını ifade eder.
KODEKS: Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğini
ifade eder.
KANUN: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.
YÖNETMELİK: Ticaret Bakanlığı’nın 21998 sayılı Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni ifade
eder.
ÜRÜN: KOMŞUPAZAR‘ın sitesinde vermiş olduğu Hizmet’ e istinaden Üreticiler
tarafından www.komsupazar.com.tr internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden tanıtıma,
satışa sunulan her türlü satışı ve pazarlanması hukuka, ahlaka ve kurallarımıza uygun şeyi
ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
  3.1. Taraflar bu Sözleşmeyi Kanun ve Yönetmelikten kaynaklanan hak ve sorumlulukları
  açısından bilgi sahibi olduklarını kabul ederek imza altına almışlardır Bu Sözleşmenin
  de Kanun ve Yönetmelikteki hükümlere uygun olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.
  3.2. Bu sözleşme ile, Komşupazar’da ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiren Satıcı ile
  elektronik ortamda mal ve hizmet satın almak maksadıyla Satıcı’nın ürünlerini almak
  üzere elektronik sipariş veren Alıcı arasındaki teslim, satış ve ödeme gibi hususlar ele
  alınmaktadır. Tarafların bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri nedeniyle,
  Komşupazar’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Komşupazar’ın tarafların
  yükümlülüklerini ifa etmesi açısından hiçbir şekilde yükümlülük altında bulunmadığını
  taraflar peşinen kabul ederler.
 2. ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

4.1. Alıcı bu Sözleşme kapsamında, ödeme, sipariş ve teslim konularında ön bilgilendirme
formu ile önceden bilgilendirildiğini, bunun dışında satışa ilişkin olarak aldığı ürünle
ilgili sitede yer alan satıcı tarafından yazılan açıklamaların tamamını okuduğunu kabul
etmiştir. Bu kapsamda, ön bilgilendirme formu ile alıcıya aşağıdaki bilgilendirmeler
yapılmıştır.
4.1.1. Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
4.1.2. Ürünler’in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen
bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
4.1.3. Komşupazar tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli kişisel veriler ve kişisel
verilerin kullanılması, işlenmesi ve Alıcı ile kurulacak elektronik iletişim kuralları ile
Alıcı’nın bu hususlarda Komşupazar’ahangi izinleri verdiği, Alıcı’nın hakları,
Satıcı’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını ne şekillerde kullanacağı,
4.1.4. Ürünler için Satıcı tarafından ne şekilde ve hangi koşullarda gönderileceği ve tahmini
teslime ilişkin bilgiler,
4.1.5. Sözleşme konusu Ürünler için Komşupazar tarafından kabul edilen ödeme yöntem
araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı,
4.1.6. Ürünler’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında
bilgiler,
4.1.7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme / tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına
ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
4.1.8. Alıcı’nın cayma hakkı bulunmayan Ürünler,
4.1.9. Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlar ve cayma hakkını kullanma şartları, süresi
ve usulü
4.1.10. Cayma hakkının süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını
kaybedeceği,
4.1.11. Bu sözleşmeden kaynaklı, taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde, Alıcı’nın tüm
talep ve iddialarını Satıcı’ya karşı yöneltebileceği, bu talepler konusunda
Komşupazar’ın yalnızca Satıcı’ya iletilmek üzere şikayetleri alacağını, Satıcı’ya
ulaşabileceği şikayet hattı bilgileri ve Satıcı’ya karşı yasal başvurusunu ve taleplerini,
6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve
Tüketici Mahkemeleri’nde sunabileceği
Hususlarında tüm bilgilendirmeler ön bilgilendirme formunda ve cayma hakkına ilişkin
bilgilendirmede ve KVKK kapsamındaki aydınlatma metni ve açık rıza metni kapsamında
Alıcı’ya yapılmıştır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERE İLİŞKİN ÖDEME, ÖDEME ŞEKLİ,
  KAMPANYALAR, TESLİM ŞEKLİ, TESLİM ADRESİ

5.1. Ürüne ilişkin bilgileri ve teknik detayları, alışverişi gerçekleştirmiş olduğunuz Satıcı’nın
sayfasında paylaşıldığı şekildedir. Bu ürüne ilişkin tüm bilgi, detay ve fiyat ile teslim
hakkındaki bilgilendirmeler Satıcı tarafından sağlanmaktadır.
5.2. Sözleşme konusu ürünler açısından ödeme şekli online ödeme / kapıda nakit veya kart
ile ödeme / havale-eft’dir.
5.3. Ürüne ilişkin fiyat bilgileri Satıcı tarafından belirlenmekte olup; Komşupazar’ın
herhangi bir etkinlik kapsamında yaptığı indirimler yalnızca etkinlik süresince
geçerlidir. Alıcı’nın Komşupazar’ın sipariş ekranında(sepet, pazar arabası) herhangi
bir etkinlik kapsamında veyahut kişiye özel indirimler, promosyonlar, indirim
kuponları neticesinde gerçekleştirilen indirimler sonraki siparişler açısıdnan kazanılmış
hak oluşturmaz.
5.4. Sözleşme konusu ürüne ilişkin vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki gibidir.
Ürün Adı Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam

5.5. İndirim, Etkinlik, Promosyon veya Diğer Kesintiler aşağıda gösterilmiştir.
Kampanya Adı Uygulanan Ürünler Yüzde Toplam Fiyat

5.6. Kargo ücretleri aşağıdaki gibidir.
Gönderici Firma Gönderim Süresi (Tahmini) Gönderi Ücreti

5.7. Teslimat adresine ilişkin bilgiler Alıcı tarafından aşağıdaki gibi sağlanmıştır. Bu
bilgilerin eksik yanlış ve hatalı olmasından dolayı Alıcı bizzat kendisi sorumludur.
Alıcı’nın adresini yanlış bildirmesinden kaynaklanan Satıcı zararının tümü Alıcı
tarafından karşılanır. Alıcı aşağıdaki bilgileri bu doğrultuda sağladığını kabul eder.
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Bilgileri :
Sipariş Tarihi :
Teslim Şekli : Belirtilen Adreste Teslim

5.8. Online Ödeme seçeneği ile gerçekleştirilen ödemelerde, Alıcı tarafından
gerçekleştirilen ödemelerin Satıcı adına Komşupazar tarafından tahsil edildiği kabul
edilecektir. Ürün bedeli Satıcı tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir. Cayma hakkı
kapsamında olan bir ürünün alınması durumunda, Alıcı’nın cayma hakkına ilişkin usul
ve esaslara riayet etmesi halinde tahsil edilen bedelin iadesi kabul edilecektir.

 1. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
  6.1. Alıcı ön bilgilendirme formundan ve mesafeli satış sözleşmesini onaylamadan önce
  Satıcı tarafından sağlanan tüm bilgileri, ödeme, teslim ve diğer bilgileri okuyup kabul
  etmiştir.
  6.2. Alıcı’nın sipariş, Alıcı’nın talebi doğrultusunda, Satıcı tarafından sağlanan sayfada yer
  alan bilgiler okunduktan sonra oluşturulmuş olup; Alıcı’nın şikayetlerini Satıcı’ya veya
  Komşupazar’ın belirlediği yöntem ve şekilde yapabilir.
  6.3. Teslim süresi yukarda ve ön bilgilendirme formunda belirtildiği tahmini olarak
  belirtilmiş olup; herhangi bir taahhüt anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda,
  Alıcı’nın teslimin mevzuat kapsamında otuz günlük süre içerisinde gerçekleşmemesi
  halinde iade talep etme hakkını kullanabilir. Alıcı sözleşmeyi feshedebilir ve ürün
  bedeli Alıcı’ya iade edilir.
  6.4. Alıcı’nın veya teslim adresinde teslim edilecek kişinin bulunmaması halinde veya hiç
  teslim alınmamasından kaynaklanan zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Alıcı’nın
  teslim adresini yanlış, eksik veya hatalı bildirmesinden kaynaklı zararlardan Satıcı
  sorumlu değildir.
  6.5. Satıcı sözleşme kapsamında teslim etmeyi taahhüt ettiği ürünü, Komşupazar’daki ürün
  tanıtım alanında tanıttığı nitelik ve özelliklere uygun bir şekilde teslim edeceğini kabul
  eder. Satıcı ilgili ürünü belirttiği koşul ve niteliklerdeki özelliklerde teslim edecek olup;
  Satıcı sözleşme kapsamındaki ifasına ilişkim tüm yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde
  yerine getirecektir. Satıcı teslim esnasında kargo sürecinde yaşanacak olumsuzlukları
  bertaraf etmek amacıyla göstermesi gereken tüm özeni gösterecektir.
  6.6. Elektronik ortamda Satıcı sözleşme kurulduktan sonra teyit edecektir. Sözleşme
  konusu ürünün bedelinin ödenmemesi veya finans kuruluşundan yapılan ödemenin
  herhangi bir şekilde sonradan iptal edilmesi halinde Satıcı sözleşme kapsamındaki
  teslim dahil tüm yükümlülüğü sona erecektir.
  6.7. Alıcı cayma hakkı kapsamında da belirtildiği üzere, kargo görevlisinin önünde ürünü
  açacak ve ürüne ilişkin muayene yükümlülüğünü kargo görevlisi ayrılmadan
  gerçekleştirecektir. Alıcı kargo görevlisinden teslim edilen ürünün ezik, kırık, ambalajı
  yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ise teslim almayacaktır.
  6.8. Sözleşme konusundaki ürünün teslimat masrafları aksine bir durum yoksa Alıcı’ya
  aittir.
  6.9. Sözleşme konusu ürünlerin Satıcı tarafından teslim edilmesinin herhangi bir sebeple
  yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması halinde Satıcı Alıcı’ya bu durumu bildirerek
  Alıcı tarafından gerçekleştirilen tüm masraflarla birlikte iadesini yerine getirecektir.

6.10. Alıcı tarafından kullanılan ödeme yöntemlerinde herhangi bir şüpheli durumun
bulunması halinde, Satıcı ödeme yöntemlerine ilişkin belgelendirme talep edebilir. Bu
talebin karşılanmaması halinde sözleşmeyi feshedebilir.
6.11. Satıcı tarafından gerçekleştirilen teslimde Alıcı’ya sipariş edilen üründen farklı bir
ürünün teslim edilmesi halinde Satıcı, Alıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri süremez. Bu
halde, Alıcı’nın zımni olarak yeni bir sözleşme kurulmasını kabul ettiğini Satıcı ileri
süremez.
6.12. Alıcı’nın sipariş adedi konusundaki hakları sınırsız değildir. Komşupazar sipariş edilen
ürünlerin adedinin temin edilebilmesinin mümkün olmadığı hallerde Alıcı’ya ödeme
bedeli iade edilecektir. Komşupazar’ın kampanya kapsamındaki ürün sipariş
adetlerine sınır getirebilir. Bu kapsamda Alıcı’nın siparişinin Satıcı veya Komşupazar
tarafından iptal edilebilir.

 1. ÖZEL ŞARTLAR
  7.1. Alıcı, Komşupazar’da Satıcı tarafından satışa arz edilen Ürünler‘in
 • Ayıplı olup olmadığını,
 • Kaçak olup olmadığını,
 • Yasaklı Ürünlerden olup olmadığını,
 • Niteliğini,
 • Cinsini,
 • Kalitesini,
 • Menşeini,
 • Doğallığını,
 • Ürünün tanıtımında kullanılan yazılı açıklamaların ve görüntülerin doğruluğunu,
 • ve bunlarla sınırlı olmamak üzere,
  Ürün’ün aslı ile ilgili KOMŞUPAZAR’ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bu
  ürünlerin kalitesini, cinsini, menşeini, niteliğini, doğallığını, organik olup olmadığını taahhüt
  ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7.2. Satıcı, Komşupazar’a eklediği ürünlerden
 • Gıda ve Besin ürünlerinin Türk Gıda Kodeksine ve yasal mevzuata uygun bir şekilde
  üretildiğini, depolandığını ve saklandığını,
 • Alerjen ürünler hakkında TÜKETİCİ’lere bilgilendirmelerinin yapıldığını,
 • Coğrafi işaretli ürünlerin satışı yapılması halinde ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
  gerekli onay ve izinlerin alındığını,
 • Alternatif tıp veya tamamlayıcı tıbba ilişkin olarak ürün açıklamalarında herhangi bir
  reçete veya ilaç tavsiyesinin verilmediğini,
 • Sabun ve benzeri kimyevi ürünlerin üretimi açısından gerekli izinlerin alındığını ve
  bunlara ilişkin olarak yasal mevzuatta belirlenen üretim esaslarına uyulduğunu,
  Kabul ve taahhüt edilmektedir. Alıcı tarafından da, yukarda belirtilenlerle sınırlı olmamak
  üzere, Satıcı tarafından yerine getirilmesi gereken uyarı ve bilgilendirme eksikliği nedeniyle
  Komşupazar’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığı kabul edilmektedir.
 1. CAYMA HAKKI VE İADE KOŞULLARI
  8.1. Teslim alma aşamasındaki cayma hakkı aşağıdaki gibidir.
  8.1.1. Alıcı Ürünleri teslim alırken aşağıdaki şart ve koşullara uygun davranacaktır.
  8.1.2. Alıcı, Ürünleri henüz kargo görevlisinden teslim almadan fiziksel olarak kontrol
  edecektir. Alıcı, Ürün paketinde gözle görülür bir fiziksel zarar, sıvı akma izi, kutu
  sallanınca gelen kırık parça sesi, istenmeyen koku vb. ilk bakışta fark edilebilecek
  durumlar hakkında, kargo görevlisi aracılığıyla bir tutanak tutulmasını sağlayacaktır.
  8.1.3. Alıcı Ürünleri teslim alma aşamasında, henüz kargo görevlisinden teslim almadan
  önce, yapmış olduğu fiziksel kontrol sonucunda herhangi bir kusura veya ayıba
  rastlamadıysa ürününü teslim alacaktır.
  8.1.4. Alıcı’ya ulaşan hasarlı ürünü, herhangi bir tutanak beyan etmeden olduğu gibi kabul
  etmesi durumunda; Alıcı bir hak talep edemeyecektir.
  8.2. Alıcı tarafından ürün teslim alındıktan sonra cayma hakkının kullanılması ve İade
  Koşulları aşağıdaki gibidir.
  8.2.1. Cayma hakkının kullanılmak istediği ürün, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler
  Yönetmeliğinin 15. maddesinde sayılan Cayma Hakkının Kullanılamayacağı ürünler
  kapsamı dışında bir ürün ise; Alıcı 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe
  göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
  8.2.2. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici
  tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  8.2.3. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen
  üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  8.2.4. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin
  veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı günesas alınır.
  8.2.5. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul
  edilmez.
  8.2.6. Alıcı Satın almış olduğun ürünleri iade etmek için, Komşupazar ile iletişim kurarak
  talebini iletecektir.
  8.2.7. Ürün İade Süresi: Cayma hakkının kullanılmak istediği ürün, 29188 sayılı Mesafeli
  Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesinde sayılan Cayma Hakkının
  Kullanılamayacağı ürünler kapsamı dışında bir ürün ise; 14 (on dört) gün içinde
  herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma
  hakkına sahiptir.
  8.2.8. Kargo Ücreti: Ürün kusurlu ise, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanacak, iade
  işlemi müşteri kaynaklı bir nedenden dolayı yapılıyor ise, kargo ücreti Alıcı tarafından
  karşılanacaktır.
  8.2.9. Ücret İade Süresi: Ücret iadesi, ürünler, faturanın iki nüshası ve banka hesap bilgileri
  eksiksiz ve sağlam şekilde tarafımıza ulaştıktan sonra, 15 gün içerisinde, banka
  hesabınıza iade edilecektir.
  8.3. Alıcı aşağıda belirtilen durumlarda, cayma hakkını kullanamaz.

8.3.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
8.3.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
8.3.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
8.3.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
8.3.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün
olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
8.3.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış
olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf
malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
8.3.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
8.3.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba
kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş
zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
8.3.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
8.3.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
8.4. Cayma hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralına
uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Cayma hakkının kullanılmasının, hakkın kötüye
kullanılması teşkil edeceği durumlarda Alıcı, cayma hakkını kullanamaz.
8.5. Bunun yanında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun dışında bırakılan mal ve hizmetlere ilişkin olarak Alıcı, cayma
hakkını kullanamaz.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  9.1. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere
  kadar Alıcı’nın ürünü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici
  Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
  9.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında
  belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe / il tüketici
  hakem heyetleri yetkilidir.
 2. DİĞER HÜKÜMLER
  10.1. Ürünün satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen
  bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut
  olan fiyattır. Satıcı veya Komşupazar tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo
  ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına ve faturaya yansıtılır.

10.2. Bu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma elektronik
ortamda gerçekleştirilecektir. Alıcı bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Satıcı’nın ve /
veya Komşupazar’ın ticari defterlerinin kesin ve bağlayıcı delil olacağını ve delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
Bu sözleşme 10 (on) maddeden ibaret olup; taraflarca okunup, anlaşıldıktan ve Alıcı
tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylanır onaylanmaz
yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üye hesabında elektronik ortamda
saklanmaktadır. Ayrıca bir talebi olması halinde Alıcı’ya elektronik posta yolu ile de
gönderilecektir.

Navigation

Sepetim

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our gizlilik ilkesi.

Already got an account?

Quickview

Close

Categories